räknare


   Välkommen till Nilssons   

    Här startar numera våra webbar och bloggar

  Nilssons "Diverse onödigheter ..."              

     (det mesta ligger i malpåse f.n.)

        Du är besökare You are visiter               

  UPA   Nilssons.se

          onNilssons.se since Year 2000        

räknare

       NilssonsHemsida on the web since 1992  

       Domain: www.nilssons.se   From  2000